ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА

 

 

 

Головна | Контакти

 

 

 

 

 

Виставка графіки Максима Лубніна "Відтінки простору"

«Чи можна навчити малювати?», - говорить Максим. - «Навчити малювати можна будь-яку дитину. Точніше, засвоїти техніку малювання. Але світосприйняття, уява у кожного свої. Саме вони і визначають талант».

Вперше учень школи №249 Деснянського району Києва Максим Лубнін переступив поріг Школи мистецтв №3 коли йому було 10 років. Хлопчик прийшов записатися до художнього відділення Школи, яке на той час очолювала художник-викладач Ірина Георгіївна Балюра. Саме вона розкрила художницький талант хлопчика.

«Вважаю, що вже тоді витягнув щасливий квиток. Ірина Георгіївна – педагог від Бога. І хоча за фахом я – архітектор, але малювати ніколи не полишав. Це хобі, яке залишилося на все життя», – говорить Максим Лубнін.

У 1994 році Максим Лубнін вступив до Київського національного університету будівництва і архітектури на архітектурний факультет. Він знову переступив поріг київської Школи мистецтв №3 вже як викладач, щоб вчити живопису інших.

«Для нас – велике щастя бачити своїх випускників успішними, такими, які досягли професійних висот, адже в цьому і чимала заслуга наших педагогів. Талант Максима Лубніна розкрився ще під час навчання в Школі. А сьогодні він вже сам – прекрасний педагог, архітектор та художник, який передає свої знання дітям. Учні Максима Лубніна продовжують його справу, а це – найкраща винагорода для вчителя», – говорить директор Школи мистецтв №3, Заслужений працівник культури Олена Рябоконь.

На формування творчості Максима Лубніна вплинули і викладачі Київського національного університету будівництва і архітектури, серед яких – і доцент кафедри живопису та малюнку Олександр Боровиков.

У творчому доробку Максима Лубніна за 25 років творчості – декілька сот картин. Митець плідно працює у жанрі пейзажу, натюрморту, станкової графіки, портрету, живопису, розпису інтер’єру.

Максим Лубнін вчить своїх учнів саме цьому – побачити в простих речах, які нас оточують, незвичне. А потім – за допомогою олівця та пензля передати свої почуття на папері.

Персональні виставки художника проходять в багатьох країнах світу. Митець творчу роботу успішно поєднує з викладацькою діяльністю, є автором методичних посібників для вищої та середньої школи в галузі образотворчого мистецтва.

"Shades of space" by Maxim Lubnin

“Can you learn to draw?”, says Maxim. - “Any child can be taught to draw. More precisely, learn the technique of drawing. But everyone has their own worldview and imagination. It is what define talent”.

Maxim Lubnin, a student at School №249 in the Desnianskyi district of Kiev, first crossed the threshold of the School of Arts №3 when he was 10 years old. The boy came to enroll in the art department of the School, which at that time was headed by artist-teacher Irina Balyura. It was she who revealed the boy's artistic talent.

“I think I already got a lucky ticket then. Irina is a teacher from God. And although I am an architect by profession, I never left painting. It's a lifelong hobby”, says Maxim Lubnin.

In 1994, Maxim Lubnin entered the Kiev National University of Civil Engineering and Architecture at the Faculty of Architecture. Years later, he crossed again the threshold of the Kiev School of Arts №3 as a teacher to teach painting of others.

"It’s a great happiness for us to see our graduates successful, those who have reached professional heights, because this is a great merit of our teachers. Maxim Lubnin's talent was revealed while studying at the School. And today he himself is a wonderful teacher, architect and artist who passes on his knowledge to children. Maxim Lubnin's students continue his work, and this is the best reward for a teacher”, says Olena Ryabokon, Director of the School of Arts №3, Honored Worker of Culture.

Teachers of the Kiev National University of Construction and Architecture, including Oleksandr Borovikov, an associate professor of the Department of Painting and Drawing, also influenced the formation of Maxim Lubnin's work.

In the creative work of Maxim Lubnin for 25 years of creativity are several hundred paintings. The artist works fruitfully in the genre of landscape, still life, easel graphics, portrait, painting, interior painting.

Maxim Lubnin teaches his students exactly this - to see in the simple things that surround us, unusual. And then - with a pencil and brush to convey their feelings on paper.

Personal exhibitions of the artist are held in many countries around the world. The artist successfully combines creative work with teaching, is the author of textbooks for high school and high school in the field of fine arts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей Шолом-Алейхема

Контакти

 

© Sholom-Aleichem Museum - Kyiv

 

 

При повному або частковому використанні матеріалів сайту Музея Шолом-Алейхема посилання/активне посилання на проект обов'язкове