ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА

 

 

 

Головна | Контакти

 

 

 

 

 

Департамент культури Київської міської державної адміністрації

Музей історії Києва

Музей Шолом-Алейхема

Представляють:

"Останній Гетьман"

13 - 26 листопада 2019 р.

Присвячено яскравої особистості Павла Скоропадського, аристократа та державотворця, людини високої культури, що належала до світової еліти.

КОЛЕКТИВНЕ СВІДОМЕ ЯК ГОЛОВНА ТЕЗА ТВОРЧОГО МИСТЕЦЬКОГО ПРОЕКТУ

По-перше, яскрава особистість Павла Скоропадського, аристократа та державотворця, людини високої культури, що належала до світової еліти.

По-друге, жахливий та кривавий період цивілізаційного зламу революційної доби.

По-третє, процес ідентифікації громадянського суспільства, хронічно та ментально пов’язаного Заходом та Сходом.

Митці, як найчуттєвіша частина соціуму, завжди гостро відчувають зміни в процесі створення нової картинки модернового мистецтва, що формується часом, простором і місцем. Це спроба звільнитися від едіпового комплексу держави, що при зіткненні з геополітичними реаліями сьогодення нагадує розгублену дитину.

А як би сталося інакше? Якщо одній людині при владі за сім з половиною місяців вдалося відкрити 150 шкіл, десяток театрів, університетів, бібліотек і окреслити мапу України, де Крим з 1918 року?

Питання без відповіді, бо час незворотній, але спроба заглибитись у минуле є шансом на розуміння нашого майбутнього.

Модернові художники не є просвітниками. Вони тільки фіксують стан душі народу, шо замислюється над майбутнім, творчо рефлексуючи, досліджуючи та розмірковуючи над минулим. Кожен запропонував свою візію, своє відчуття значущості ролі особистості в нашій історії.

Олена Ягодовська, мистецтвознавець, член АІСА (при ЮНЕСКО)

. . . .

“The Last Hetman”

COLLECTIVE AWARENESS AS THE MAIN THESIS OF A CREATIVE ART PROJECT

First, the bright personality of Pavlo Skoropadsky, an aristocrat and statesman, a man of high culture who belonged to the world elite.

Secondly, the horrific and bloody period of the civilizational collapse of the revolutionary era.

Third, the process of identifying civil society, chronically and mentally, linked by the West and the East.

Artists, as the most sensitive part of society, are always keenly aware of changes in the process of creating a new picture of modern art, which is formed by time, space, and place. It is an attempt to free oneself from the oedipal complex of the state, which, in the face of geopolitical realities, today resembles a lost child.

And how else would it be? If one person in power managed to open 150 schools, a dozen theatres, universities, libraries in seven and a half months and outline a map of Ukraine, where is Crimea since 1918?

Unanswered questions because time is irreversible, but trying to go deep into the past is a chance to understand our future.

Modern artists are not educators. They only capture the state of the soul of the people, thinking about the future, creatively reflecting, exploring and reflecting on the past. Each offered his vision, his sense of the importance of the role of personality in our history.

Olena Yagodovska, art critic, member of AISA (UNESCO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей Шолом-Алейхема

Контакти

 

© Sholom-Aleichem Museum - Kyiv

 

 

При повному або частковому використанні матеріалів сайту Музея Шолом-Алейхема посилання/активне посилання на проект обов'язкове