ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА

 

 

 

Головна | Контакти

 

 

 

 

 

 

 

Відео

Історії Рош ха-Шана

Виставка Михайла Карловського

Відомий український скульптор, художник, член Національної спілки художників України (з 1995). Син Болеслава Карловського, українського і радянського скульптора, член НСХУ (з 1974).

Михайло Карловський народився 26 травня 1968 р. у Миколаєві. У 1985 р. закінчив київську середню школу.

У 1989-1992 навчався скульптурі в Академії мистецтв в Києві, а у 1992-1994 у Вищій школі мистецтв і дизайну Бург Гібіхенштайн у м. Галле (Німеччина. Захистив диплом у 1995, після чого під керівництвом професора Берндта Гебеля до 1998 проходив аспірантуру. Зараз Михайло Карловський живе і працює в Берліні та Києві.

Персональні виставки (відбір)

1996 - Francke Foundations, м. Галле, Німеччина

1999 - Галерея "ArtEast", Київ

2001 - Francke Foundations, м. Галле та галерея "ArtEast", Київ

2002 – «Вестфал і Шпілкер», м. Лейпциг, Німеччина

2004 - галерея Stelzer und Zaglmaier, м. Галле

2006 - "Форум для живопису", галерея виробників, Галле

2007 - галерея на соборній площі, Галле

2008 - галерея Stelzer und Zaglmaier, Галле та галерея "Триптих", Київ

2009 - галерея Sopfien-Edition, Берлін та галерея "Рьосслер" та «Галерея на Жандарменмаркт», Берлін

2010 – галерея «Скульптор», м. Бамберг, Німеччина

2011 – галерея Stelzer und Zaglmaier, Галле

2012 - галерея Koenitz, Лейпциг та Kunstkreis Hameln, м. Хамельн, Німеччина

2014 – галерея «В. Каргер», Берлін та галерея Koenitz, Лейпціг

Конкурси

2001 - Перший приз у кубку змагань загальнонімецьких телеканалів ARD/MDR "Brisant"

2003-2009 Трофей "Запланований до Галле", м. Галле (Заале)

2004 - Стипендія землі Саксонія-Ангальт для Kuenstlerhaus Schloss-Wiepersdorf

2009 - стипендія Фонду мистецтв Саксонії-Ангальт

Робота в громадському просторі

1991 – пам`ятник "Очікування", Кам`яний Брід, Україна

1994 - Фонтан "Ребекка", Дрезден

1998 - Дві фігури у Старому ярмарковому палаці у Лейпцигу

2008 - меморіальна дошка Германа Гункеля

Інші твори знаходяться у Фонді «Морітцбург», Музеї мистецтв Саксонії-Ангальт, у місті Галле, в приватній колекції принца Монако Альберта, а також в приватних колекціях в Німеччині, Україні, Бельгії, Франції, Канаді, Англії, Аргентині та США.

. . . .

Rosh ha-Shana stories

Michael Karlovsky exhibition

Famous Ukrainian sculptor, artist, member of the National Union of Artists of Ukraine (since 1995). Son of Boleslaw Karlovsky, Ukrainian and Soviet sculptor, member of the NUAU (since 1974).

Mikhail Karlovsky was born on May 26, 1968 in Mykolayiv. In 1985, graduated from Kiev high school.

In 1989-1992, he studied sculptures at the Academy of Fine Arts in Kiev, and from 1992-1994 at the Higher School of Arts and Design, Burg Gibichenstein, in the city of Halle (Germany). He received a diploma in 1995, after which, under the direction of Professor Berndt Gebel, a postgraduate course was completed until 1998. Now Michael Karlovsky lives and works in Berlin and Kiev.

Personal Exhibitions (Selection)

1996 - Francke Foundations, Halle, Germany1999 - ArtEast Gallery, Kiev2001 - Francke Foundations, Halle, and ArtEast Gallery, Kiev2002 - Westfal and Spilker, Leipzig, Germany2004 - Gallery Stelzer und Zaglmaier, Halle2006 - "Forum for Painting", gallery of manufacturers, Halle2007 - Gallery at the Cathedral Square, Halle2008 - Gallery Stelzer und Zaglmaier, Halle and the Triptych Gallery, Kiev2009 - Gallery Sopfien-Edition, Berlin and the Roessler Gallery and Gendarmenmarkt Gallery, Berlin2010 - Gallery Sculptor, Bamberg, Germany2011 - Gallery Stelzer und Zaglmaier, Halle2012 - Gallery Koenitz, Leipzig and Kunstkreis Hameln, Hameln, Germany2014 - Gallery V. Karger, Berlin and the Koenitz Gallery, Leipzig

Competitions

2001 - First prize in the competition of the national TV channels ARD / MDR "Brisant"

2003-2009 - Trophy "Planned to Halle", Halle (Saale)

2004 - Saxony-Anhalt Land Scholarship for Kuenstlerhaus Schloss-Wiepersdorf

2009 - Saxony-Anhalt Arts Foundation Scholarship

Work in public space

1991 - Memorial "Expectations", Kamyany Brid, Ukraine

1994 - Rebecca Fountain, Dresden

1998 - Two figures at the Old Fair Palace in Leipzig

2008 - the memorial plaque of Hermann Hunkel

Other works are in the Moritzburg Foundation, the Saxony-Anhalt Museum of Art in Halle, in the private collection of Prince Monaco Albert, as well as in private collections in Germany, Ukraine, Belgium, France, Canada, England, Argentina and the United States.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей Шолом-Алейхема

Контакти

 

© Sholom-Aleichem Museum - Kyiv

 

 

При повному або частковому використанні матеріалів сайту Музея Шолом-Алейхема посилання/активне посилання на проект обов'язкове