Департамент культури КМДА | Музей історії Києва

 

FacebookTelegramInstagram | YouTube

     

Контакти - Contacts | Графік роботи - Working schedule | Квитки - Tickets

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пам’яті Євгена Ройтмана»

Департамент культури Київської міської державної адміністрації

Музей історії Києва

Музей Шолом-Алейхема

представляють

Виставка картин «Пам’яті Євгена Ройтмана» із приватної колекції Мір’ям-Інеси Лойфенфельд буде експонуватись з 25.11. по 15.12.21 р. у Музеї Шолом-Алейхема за адресою: вул. Велика Васильківська, 5, Київ.

Виставка складатиметься з двох частин, відкриття першої частини виставки відбудеться 25 листопада о 18:00, другої частини експозиції - 9 грудня о 18:00.

«Я можу тисячу картин малювати, чоловіка та жінку, припустимо, поряд, це завжди неповторно і завжди щось нове для мене. Чоловік і жінка поряд… одні бачать, що вони усунуті один від одного, інші – що навпаки дивляться один на одного, а треті ще щось помічають…»

28 травня 1947 року в Києві, на березі річки Либідь, у родині художника Михайла Ройтмана народився Євген Михайлович Ройтман - художник, поет. Майстер спорту з плавання. З 1966 по 1969 рік служив в армії. Працював електромонтажником в Академбуді та електромеханіком з ліфтів у готелі «Мир». У вільний час від роботи малював, читав книжки - історичні, мистецтвознавчі, філософські, художню літературу.

Окремим етапом його мистецького та професійного життя була багаторічна співпраця з Адою Рибачук та Володимиром Мельниченком. Мало хто знає, що найвеличніший проєкт АРВМ «Стіна Пам’яті» на Байковому кладовищі був створений, завдяки, в тому числі, багаторічній і наполегливій праці Євгена Ройтмана, який був на цьому проєкті і зварником, і електромонтажником, і працював з бетоном та виконував майже всі будівельні роботи на об’єкті. І робив це не як будівельник, а як митець.

Художник зводив рельєфи, які могли прославити Україну на весь світ, але замість цих дивовижних композицій площею 2000 квадратних метрів, за рішенням офіційного Києва, рельєфи були залиті бетоном.

Євген Ройтман провів понад 20 персональних виставок у Києві.

У січні 2011 року була успішно проведена виставка Євгена у Парижі у Культурному центрі при посольстві України у Франції. Твори художника знаходяться у приватних колекціях України, Німеччини, Ізраїлю та США.

Автор чотирьох книг:

• Збірник віршів «Я когда-нибудь буду лисицей»;

• «Живописание»;

• «Нарисование»;

• «Тора в малюнках Євгена Ройтмана».

25 лютого 2016 року Музей історії міста Києва спільно з Євгеном Ройтманом презентували виставку живопису «Юдейське мистецтво на території України. Тора у малюнках Євгена Ройтмана».

11 березня 2016 року митця не стало.

. . . .

"In Memory of Yevhen Roitman"

The exhibition of paintings "In Memory of Yevhen Roitman" from the private collection of Miriam-Inessa Leufenfeld will be 25.11 to 15.12.21 in the Sholom-Aleichem Museum at Velyka Vasylkivska Street, 5, Kyiv.

The exhibition will consist of two parts, the opening of the first part of the exhibition will take place on November 25 at 18:00, the second part of the exhibition - on December 9 at 18:00.

“I can paint a thousand paintings, a man and a woman, let's say, side by side, it's always unique and always something new for me. A man and a woman next to each other… some see that they are removed from each other, others - that on the contrary look at each other, and others notice something else…”

On May 28, 1947, in Kyiv, on the banks of the Lybid River, Yevhen Mykhailovych Roitman, an artist and poet, was born in the family of artist Mykhailo Roitman. Master of sports in swimming. In 1966-1969, he served in the army. He worked as an electrician in Akadembud and an electrician in elevators at the Mir Hotel. In his spare time he drew and read books - historical, art, philosophical, fiction.

A separate stage of his artistic and professional life was his long-term collaboration with Ada Rybachuk and Volodymyr Melnychenko. Few people know that the greatest ARVM project "Wall of Memory" at the Baykovo cemetery was created, thanks in part to the long and hard work of Yevhen Roitman, who was on this project and a welder and electrician, and worked with concrete and performed almost all construction work on the site. And he did it not as a builder, but as an artist.

The artist erected reliefs that could glorify Ukraine all over the world, but instead of these amazing compositions of 2,000 square meters, according to the decision of official Kyiv, the reliefs were filled with concrete.

Yevhen Roitman has held more than 20 solo exhibitions in Kiev.

In January 2011, Eugene's exhibition was successfully held in Paris at the Cultural Center at the Embassy of Ukraine in France. The artist's works are in private collections in Ukraine, Germany, Israel, and the United States.

Author of four books:

• Collection of poems "I will someday be a fox";

• "Painting";

• "Drawing";

• "Torah in the drawings of Eugene Roitman."

On February 25, 2016, the Kyiv History Museum together with Yevhen Roitman presented an exhibition of paintings “Jewish Art in Ukraine. Torah in the drawings of Yevhen Roitman.

On March 11, 2016, the artist passed away.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Музей Шолом-Алейхема - Sholom-Aleichem Museum

 

 

 

 

 

 

 

 

При повному або частковому використанні матеріалів сайту Музея Шолом-Алейхема посилання / активне посилання на нього обов'язкове. When using materials of the Sholom-Aleichem Museum website in full or in part, the reference or the hyperlink to it is obligatory.

Створення та підтримка сайту - Creation and support of the website: Rafael Litvin