Департамент культури КМДА | Музей історії Києва

 

Facebook (сторiнка) | Facebook (група)Telegram | YouTube

     

Контакти - Contacts | Графік роботи - Working schedule | Квитки - Tickets

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в і р т у а л ь н и й

 

Virtual Art Album

 

 

   
     
   

Алла Преображенська - Alla Preobrazhenska

     
     
 

Галерея вибраних робiт - Selected works' gallery

 
     
   
     
     
     

 

   
     
   

Алла Преображенська народилася в 1961 році в м. Знам'янка Кіровоградської області в сім'ї, де дід був художником, а батько все життя малював і любив мистецтво, він же був її першим учителем. Пізніше Алла відвідувала гуртки та мистецькі студії, але свої головні мистецькі відкриття робила самостійно.

1984 року закінчила Кіровоградський державний інститут сільгоспмашинобудування, 1996 р. працювала інженером-конструктором на заводі «Сільмаш» у Білій Церкві, була автором власних технологічних розробок.

У своїй творчості Алла керує своїми враженнями від побаченого, окреслюючи їхній головний зміст.

Перша персональна виставка художниці відбулася 2001 року у київській галереї «Майстерня» у Центральному будинку художника України. З того часу її роботи експонувалися у багатьох виставках.

«Працюю багато, із задоволенням, але тільки тоді, коли сама цього хочу», - каже Алла. - «Не пишу на замовлення. Ніколи не повторюю своїх робіт. У живописі головне – неповторність, унікальність. Прагну сфотографувати чудову мить.

Намагаюся писати роботи швидко, перебуваючи в одному настрої - ця неповторність моменту творчості така ж швидкоплинна, як і життя. Виплеснути на полотно всю повноту відчуттів варто відразу ж, адже наступного сеансу, приступаючи до полотна, настрій буде зовсім інший».

Преображенська - феномен українського сучасного живопису. Її роботи щирі і чуттєві, і мають власний художній почерк.

«Я пишу - значить, я живу!» - так каже про себе художниця. Це свого роду гасло її творчості.

Алла об'їхала практично всю Європу, щоб пізнати нові емоції та відчуття, якими вона ділиться на своїх полотнах.

Її роботи привертають відкритістю погляду, вираженої авторської суб'єктивністю через вміння бачити художній сенс у звичайних сюжетах.

У її картинах природним чином проступає цікавість з його відкритістю та неупередженістю, що надає картинам особливої іронічної чарівності.

Імпресіонізм Преображенської важливий, насамперед, враженнями реальності, вмінням бачити, вдивлятися у навколишній світ, захоплювати і дивуватися побаченому.

У 2010-2011 роках київський центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre придбав кілька робіт Алли Преображенської для своєї колекції.

Роботи Преображенської зберігаються у приватних колекціях України, Естонії, США, Швейцарії, Німеччини, Ізраїлю, Польщі, Іспанії.

Вибрані виставки робіт Алли Преображенської:

2003 - виставка у місті Бланес, Іспанія

2008 - Міжнародна виставка-ярмарок «Арт Київ», Фонд культури, Національний академічний театр ім. Лесі Українки

2010 - виставка у галереї у Нью-Джерсі, США

2011 - персональна виставка «В обіймах старих дворів», Музей Шолом-Алейхема, Київ; «Прогулянки містом, Таллінн» - персональна виставка у Виставковому залі Музею історії міста Києва

. . . .

Alla Preobrazhenskaya was born in 1961 in the city of Znamenka, Kirovograd region, Ukraine, in a family where her grandfather was an artist, and her father painted and loved art all his life, he was also her first teacher. Later, Alla attended circles and art studios, but she made her main artistic discoveries on her own.

In 1984, she graduated from the Kirovograd State Institute of Agricultural Engineering. In 1996, she worked as a design engineer at the “Selmash” plant in Bila Tserkva, and was the author of her own technological developments.

In her work, Alla controls her impressions of what she sees, outlining their main content.

The first personal exhibition of the artist took place in 2001 in the Kyiv gallery "Workshop" in the Central House of Artists of Ukraine. Since then, her work has been featured in many exhibitions.

“I work a lot, with pleasure, but only when I myself want it,” says Alla. “I don’t write to order. I never repeat my work. In painting, the main thing is originality, uniqueness. I strive to capture the perfect moment.

I try to write works quickly, being in the same mood - this uniqueness of the moment of creativity is as fleeting as life. It’s worth throwing out the fullness of sensations on the canvas right away, because in the next session, starting on the canvas, the mood will be completely different.”

Preobrazhenskaya is a phenomenon of Ukrainian modern painting. Her works are sincere and sensual, and have their own artistic style.

“I write - it means I live!” - this is what the artist says about herself. This is a kind of slogan of her work.

Alla has traveled all over Europe to get to know new emotions and sensations that she shares on her canvases.

Her works are attracted by the openness of the point of view, expressed by the author's subjectivity through the ability to see the artistic meaning in everyday subjects.

Curiosity with its openness and impartiality naturally emerges in her paintings, which gives the paintings a special ironic charm.

The impressionism of Preobrazhenskaya is important, first of all, with the impressions of reality, the ability to see, to peer into the world around, to capture and be surprised at what is seen.

In 2010-2011, the Kyiv Center for Contemporary Art "PinchukArtCentre" acquired several works by Alla Preobrazhenskaya for its collection.

Preobrazhenskaya's works are kept in private collections in Ukraine, Estonia, USA, Switzerland, Germany, Israel, Poland, Spain.

Selected exhibitions of works by Alla Preobrazhenskaya:

2003 - exhibition in Blanes, Spain

2008 - International Exhibition-Fair "Art Kyiv", Cultural Foundation, the Lesya Ukrainka National Academic Theater

2010 - exhibition in a gallery in New Jersey, USA

2011 - personal exhibition "In the arms of old courtyards", Sholom-Aleichem Museum, Kyiv; "Walking around the city, Tallinn" - personal exhibition in the Exhibition Hall of the Kyiv History Museum

     
   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Музей Шолом-Алейхема - Sholom-Aleichem Museum

 

 

 

 

 

 

 

 

При повному або частковому використанні матеріалів сайту Музея Шолом-Алейхема посилання / активне посилання на нього обов'язкове. When using materials of the Sholom-Aleichem Museum website in full or in part, the reference or the hyperlink to it is obligatory.

Створення та підтримка сайту - Creation and support of the website: Rafael Litvin