Департамент культури КМДА | Музей історії Києва

 

Facebook (сторiнка) | Facebook (група)Telegram | YouTube

     

Контакти - Contacts | Графік роботи - Working schedule | Квитки - Tickets

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в і р т у а л ь н и й

 

Virtual Art Album

 

 

   
     
   

Ірина Климова - Iryna Klymova

     
     
 

Галерея вибраних робiт - Selected works' gallery

   
 
   
   
   

 

   
     
   

Ірина Борисівна Климова

З 2008 року і дотепер - директор Музею Шолом-Алейхема (філія Музею історії міста Києва).

Автор численних статей, присвячених образотворчому мистецтву, творчості художників України. З 1976 року працює в галузі промислової графіки та дизайну, бере участь у багатьох вітчизняних та зарубіжних персональних та колективних виставках живопису та графіки. Організовує та є учасником численних культурно-просвітницьких та освітніх проєктів.

Основна техніка, в якій створено графічні аркуші - кольорова ліногравюра. Як правило, тираж не більше 10 екземплярів. У деяких роботах застосовано авторську техніку.

Персональні виставки:

2020 - Галерея "Тадзіо"

2019 - Національний музей «Київська картинна галерея», виставковий зал «Шоколадний будиночок»

2014, 2015 - Музей Шолом-Алейхема

2002 - Галерея "Тадзіо"

2002 - Єврейський Культурний Центр "Кінор"

2007 - "Галерея "36"

1997 - Культурний центр "Славутич", "Виставка семи"

1996 - Хасидський музей мистецтв, Нью-Йорк, США

1991 - Республіканський Культурний Центр "Український дім"

Брала участь у численних колективних виставках в Україні та за кордоном (США, Велика Британія, Ізраїль).

Роботи знаходяться:

1. Національний Музей образотворчого мистецтва України (графіка, 42 аркуші)

2. Черкаський художній музей (графіка, 17 аркушів)

3. Музей історії Києва (живопис)

4. Художній музей Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника

5. Галерея "RA", Київ

6. Галерея "Тадзіо", Київ

7. Галерея "Баттерфляй", Нью-Джерсі, США (живопис)

8. Благодійний фонд Ігоря Диченка

9. Чернівецький художній музей

Роботи опубліковані:

1. У художньому альбомі «Мрії та долі». Твори художниць XIX-XXІ століть, 2019

2. У виданні «Мистецький Олімп», (Видання Української конфедерації журналістів, 2015)

. . . .

Iryna Borisivna Klimova

From 2008 to the present, she is director of the Sholom-Aleichem Museum (a branch of the Kyiv History Museum).

The author of numerous articles devoted to the fine arts and creativity of Ukrainian artists. Since 1976, she has been working in the field of industrial graphics and design, participating in many national and foreign personal and collective exhibitions of painting and graphics. Klymova organises and is a participant in numerous cultural, educational and educational projects.

The main technique, in which Klymova’s graphics are created is colour linocut. Usually, her each work’s circulation is up to 10 copies. In some works, the author's technique is used.

Personal exhibitions:

2020 - Tadzio Gallery

2019 - National Museum "Kyiv Art Gallery", exhibition hall "Chocolate House"

2014, 2015 - Sholom-Aleichem Museum

2002 - Tadzio Gallery

2002 - Kinor, the Jewish Cultural Centre

2007 - Gallery 36

1997 - Slavutych Cultural Center, "Exhibition of Seven"

1996 - Hasidic Museum of Art, New York, USA

1991 - Republican Cultural Center "Ukrainian House"

Klymova participated in numerous collective exhibitions in Ukraine and abroad, including USA, Great Britain, Israel.

The works are located:

1. National Museum of Fine Arts of Ukraine (graphics, 42 works)

2. Cherkasy Art Museum (graphics, 17 works)

3. Kyiv History Museum (painting)

4. Art Museum of the Kamianets-Podilsky State Historical Museum-Reserve

5. RA Gallery, Kyiv

6. Tadzio Gallery, Kyiv

7. Butterfly Gallery, New Jersey, USA (painting)

8. Ihor Dichenko Charitable Fund

9. Chernivtsi Art Museum

Published works:

1. In the art album "Dreams and Fates". Works of female artists of the XIX-XXI centuries, 2019

2. In the publication "Artistic Olympus", (Publication of the Ukrainian Confederation of Journalists, 2015)

     
   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Музей Шолом-Алейхема - Sholom-Aleichem Museum

 

 

 

 

 

 

 

 

При повному або частковому використанні матеріалів сайту Музея Шолом-Алейхема посилання / активне посилання на нього обов'язкове. When using materials of the Sholom-Aleichem Museum website in full or in part, the reference or the hyperlink to it is obligatory.

Створення та підтримка сайту - Creation and support of the website: Rafael Litvin