Департамент культури КМДА | Музей історії Києва

 

Facebook (сторiнка) | Facebook (група)Telegram | YouTube

     

Контакти - Contacts | Графік роботи - Working schedule | Квитки - Tickets

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в і р т у а л ь н и й

 

Virtual Art Album

 

 

   
     
   

Михайло Хiмiч - Myhaylo Himich

     
     
 

Галерея вибраних робiт - Selected works' gallery

 
     
   
     
     
     

 

   
     
   

Михайло Хiмiч - талановитий український художник. Його роботи - живі та привабливі. Для нього зображення - це співучасть у події.

Людина у Хiмiча - передусім друг, дружелюбна та відкрита істота, людина, що намагається вирватися за межі душного світу реальності.

Мистецтво по Хiмiчу - це поєднання немислимого. "Мистецтво, - говорить вiн, - це немислима, неймовірна ситуація, коли кінцева, смертна людина у своєму досвіді торкається трансцендентного".

Роботи Хiмiча - монументальні. Його потужна енергетика легко опановує великі формати. Манера письма різноманітна та легка. Композиція бездоганна.

Творчість Хiмiча вражає своєю життєвістю, чарівністю та іронією.

Михайло Хiмiч народився 20 листопада 1968 року.

1983-1987 - навчався у Київському художньо-промисловому технікумі.

1989-1995 - навчався у Київському художньому інституті (нинішній НАОМА), Факультет графіки, майстерня "вільної графіки" А.В. Чебикіна. Дипломна робота - серія ліногравюр.

1996-1999 - навчався в аспірантурі, майстерня Г.В. Якутовича, спеціалізація - ліногравюра. Дипломна робота - серія ліногравюр - премії ім. Михайла Дерегуса як найкраща аспірантська робота випуску.

2000 - грант Президента України молодим художникам - серія ліногравюр.

З 2001 - член Спілки Художників України, секція графіки.

2001-2020 - монументальні розписи інтер'єрів та екстер'єрів будівель, житлових приміщень, робота в техніці емалі, кераміки. Будівництво будинків в техніці саману.

З 2020 року - графіка в техніці ліногравюри.

2021 - робота "Дівчинка з кулькою" удостоєна диплома I ступеня на Всеукраїнському конкурсі графічних робіт "Якутович".

. . . .

Myhaylo Himich is a talented Ukrainian artist. His works are alive and attractive. For him, the image is complicity in the event.

Himich's man is first and foremost a friend, a friendly and open being, a man who tries to break out of the stifling world of reality.

The art of chemistry is a combination of the unthinkable. "Art," says Himich, "is an unthinkable, unbelievable situation where the ultimate, mortal man in his experience relates to the transcendent."

Himich's works are monumental. Its powerful energy easily masters large formats. The manner of writing is varied and light. The compositions are perfect.

Himich's work impresses with its vitality, charm and irony.

Myhaylo Himich was born on November 20, 1968.

1983-1987 - studies at the Kyiv Art and Industrial College

1989-1995 - studies at the Kyiv Art Institute (now NAOMA), Faculty of Graphics, workshop of "free graphics" A.V. Chebikin. Thesis - a series of linocuts

1996-1999 - postgraduate studies, workshop GV Yakutovich, specialization - linocut. Thesis - a series of linocuts - awards. Mykhailo Deregus as the best graduate student of the issue

2000 - grant of the President of Ukraine to young artists - a series of linocuts

Since 2001 - a member of the Union of Artists of Ukraine, graphics section

2001-2020 - monumental paintings of interiors and exteriors of buildings, living quarters, work in the technique of enamel, ceramics. Construction of houses in the technique of adobe

From 2020 - work in graphics, linocut techniques

2021 - the work "Girl with a ball" was awarded a diploma of the first degree at the All-Ukrainian competition of graphic works "Yakutovych"

     
   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Музей Шолом-Алейхема - Sholom-Aleichem Museum

 

 

 

 

 

 

 

 

При повному або частковому використанні матеріалів сайту Музея Шолом-Алейхема посилання / активне посилання на нього обов'язкове. When using materials of the Sholom-Aleichem Museum website in full or in part, the reference or the hyperlink to it is obligatory.

Створення та підтримка сайту - Creation and support of the website: Rafael Litvin