Департамент культури КМДА | Музей історії Києва

 

Facebook (сторiнка) | Facebook (група)Telegram | YouTube

     

Контакти - Contacts | Графік роботи - Working schedule | Квитки - Tickets

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в і р т у а л ь н и й

 

Virtual Art Album

 

 

   
     
   

Микола Гончаров - Mykola Goncharov

     
     
 

Галерея вибраних робiт - Selected works' gallery

 
     
   
     
     
     

 

   
     
   

Яскравий та неординарний, талановитий та непередбачуваний! Київський художник Микола Гончаров вміє змусити cприймати мистецтво з незвичайної точки зору.

Микола Гончаров народився 1972 року в Києві. Закінчив Республіканську середню художню школу та Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури (майстерня книжкової графіки, керівник - професор Василь Чебаник). Працює художником в Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара», Національному меморіальному комплексі Героїв Небесної Сотні - Музеї Революції Гідності. Неодноразовий переможець конкурсу «Стоп цензура».

Член Національної Спілки Художників України з 1997.

Графік. Автор творів, виконаних у техніках шрифтового та комп'ютерного друку. Щодня малює новий плакат. У його роботах поєднуються традиції реалістичного та народного мистецтва з новими технологіями. Учасник багатьох выставок.

Микола Гончаров на своїх малюнках зображує яскраві образи-символи. Серед них і національна символіка. Зображення автор підкреслює влучними висловами українською та англійською мовами. Також допомагає розставити акценти вдало підібрана кольорова гама.

Плакати Миколи Гончарова - це глибинний зміст, мінімалізм, колір та форма. Це одночасно біль, сарказм і правда.

Графічні роботи Миколи Гончарова сприяють підняттю духу патріотизму, висміюють "цінності" армії країни-терориста, а також закликають світову спільноту не стояти осторонь та допомагати Україні.

Микола походить з дуже талановитої родини Прахових. Його мати - Олександра Миколаївна (Саша) Прахова (1950-2011) була неординарною особистістю зі старовинної династії художників. Ця родина зробила дуже багато для збереження та розвитку культури рідного Києва та всієї України. Прахови - відоме прізвище у культурно-мистецькому середовищі Києва.

Прадід Саши Прахової - Адріан Прахов. Прабабуся - Емілія Прахова - модель геніального Михайла Врубеля до образу Матері Божої в Кирилівській церкві. Дід Микола Прахов - художник, історик, мистецтвознавець. Бабуся Анна Крюгер-Прахова - художник-анімаліст.

З родиною Прахових пов’язані символічні для Києва місця - Володимирський собор, Кирилівська церква. Ці назви у свідомості багатьох викликають згадку про родину Прахових і перш за все - про засновника славетного роду, творця розписів цих храмів Адріана Прахова. Його ім’я, разом з іменами В. Васнецова, В. Врубеля, М. Нестерова та багатьох інших вписано в культурний літопис міста. А розписані ним казково-красиві храми і сьогодні залишаються візитівкою Києва.

. . . .

Bright and extraordinary, talented and unpredictable! Kyiv-based artist Mykola Goncharov knows how to make people accept art from an unusual point of view.

Mykola Goncharov was born in 1972 in Kyiv. Graduated from the Republican High School of Art and the National Academy of Fine Arts and Architecture (workshop of book graphics, director - professor Vasyl Chebanyk). He works as an artist at the National Centre of Folk Culture "Ivan Honchar Museum", the National Memorial Complex of the Heroes of the Heavenly Hundred - Museum of the Revolution of Dignity. Repeated winner of the "Stop Censorship" competition.

Member of the National Union of Artists of Ukraine (since 1997).

He is a graphic. The author of works made in the techniques of font and computer printing. Draws a new poster every day. His works combine the traditions of realistic and folk art with new technologies. Participant of many exhibitions.

Mykola Goncharov depicts bright images and symbols in his drawings. Among them are national symbols. The author emphasizes the image with apt expressions in Ukrainian and English. A well-chosen colour scheme also helps to place accents.

Mykola Goncharov's posters are deep meaning, minimalism, colour and form. This is pain, sarcasm and truth at the same time.

Mykola Goncharov's graphic works promote the spirit of patriotism, ridicule the "values" of the army of the terrorist country, and also call on the world community not to stand aside and help Ukraine.

Mykola comes from a very talented Prakhov family. His mother - Oleksandra (Sasha) Prakhova (1950-2011) was an extraordinary person from an old dynasty of artists. This family did a lot to preserve and develop the culture of their native Kyiv and the whole of Ukraine. Prakhov is a well-known surname in the cultural and artistic environment of Kyiv.

Great-grandfather of Sasha Prakhova - Adrian Prakhov. Great-grandmother - Emilia Prakhova - the model of the genius Mykhailo Vrubel for the image of the Mother of God in the Cyril's Church. Grandfather Mykola Prakhov - artist, historian, art critic. Grandmother Anna Kruger-Prakhova is an animalist artist.

Symbolic places for Kyiv are associated with the Prakhovy family - Volodymyr's Cathedral, Cyril's Church. In the minds of many, these names evoke the memory of the Prakhov family and, above all, the founder of the glorious family, the creator of the paintings of these temples, Adrian Prakhov. His name, together with the names of V. Vasnetsov, V. Vrubel, M. Nesterov and many others, is inscribed in the cultural annals of the city. And the fabulously beautiful churches painted by him remain a hallmark of Kyiv today.

     
   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Музей Шолом-Алейхема - Sholom-Aleichem Museum

 

 

 

 

 

 

 

 

При повному або частковому використанні матеріалів сайту Музея Шолом-Алейхема посилання / активне посилання на нього обов'язкове. When using materials of the Sholom-Aleichem Museum website in full or in part, the reference or the hyperlink to it is obligatory.

Створення та підтримка сайту - Creation and support of the website: Rafael Litvin